เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท บีอาร์ แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และจัดหาหุ่นยนต์อัตโนมัติไปสู่ตลาดเอเชีย
เราพัฒนาระบบมาตรฐานภายใต้ระบบหุ่นยนต์
สำหรับ
Focusing Application เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน
ออกแบบเครื่องกล และ
ระบบไฟฟ้า คอยให้คำปรึกษาลูกค้า
และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมควบคุมทุกด้าน

 

 

บริการของเรา

การติดตั้ง

ซ่อมบำรุงการพัฒนาของ
ระบบและความปลอดภัย

ผลงานของเรา

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน

เป็นการใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติทำการหยิบจับชิ้นงาน
ร่วมกับการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดเวลาการทำงาน
ประสิทธิภาพและทำให้การทำงานปลอดภัย ลดความผิดพลาดได้ 

Welding

การเชื่อมโลหะหรือแก๊สด้วยหุ่นยนต์ลดความผิดพลาด
ช่วยให้การทำงานปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 

Laser Cut

ใช้ในงานตัดที่ต้องการความแม่นยำสูงและยากแต่ยังคงความประณีต
ของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมถึงสามารถตัดและเชื่อมได้ในคราวเดียวกัน